درختواره استفتائات

بازکردن همه | بستن همه

لیست استفتائات

شخصی از دنیا رفته و کل ماترک ایشان (اعم از منقول و غیر منقول) مثلاً پنج میلیون تومان می باشد، ایشان در وصیت خود نوشته است که پنج میلیون تومان به شخصی بدهکار است و همچنین پنج میلیون تومان خمس بدهکار است، حال با توجه به اینکه با کلّ ما ترک می توان یکی از این دو وصیت را انجام داد (هر دو دین هستند)، انجام کدام یک از این دو دین مقدم است؟.

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: گر چه بعید نیست که بدهی او به مردم مقدم باشد اما احتیاط در آن است که در این زمینه از حاکم شرع اجازه دریافت کنند و چنانچه حاکم اجازه داد و یا فردی از وراث یا افراد دیگر حاضر به پرداخت خمس میّت شدند

مشاهده کامل

آیا به دلیل احتمال عدم امکان پرداخت خمس فردی که ۷۰ سال پیش فوت نموده و ورّاث آن خمس اموال خود را پرداخته اند، می توان ورّاث دو نسل بعد از او را ملزم به پرداخت مجدد خمس اموال او که اکثراً هم بخشیده شده یا وجود ندارند، نمود؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: به صرف احتمال عدم پرداخت خمس میّت نمی توان ورّاث را به پرداخت خمس الزام کرد گرچه شرعاً در صورت شک به این موضوع باید نسبت به زمینهای در اختیار خود با مرجع تقلید خود مصالحه نمایند.

مشاهده کامل

آیا به منزل مسکونی که ارث رسیده باشد خمس تعلق می گیرد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر مورّث که فوت شده است اهل خمس بوده است و یا قبلا به این منزل خمس تعلق نگرفته باشد، منزل مسکونی به ارث رسیده خمس ندارد. البته اگر وارث منزل مسکونی دیگری برای سکونت دارد و سپس این منزل را به قیمت مازاد بر

مشاهده کامل
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن