درختواره استفتائات

بازکردن همه | بستن همه

لیست استفتائات

اگر كارمند دولت بميرد و دولت به عنوان حقوق بازنشستگى، مبلغى را به خانواده مرحوم بدهد، آيا اين مبلغ ميراث خواهد بود، در صورتى كه در زندگانى ميّت از حقوق ماهيانه او اين مبلغ كسر نشده است، آيا بين ورّاث تقسيم خواهد شد و آيا چنين مبلغى خمس دارد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: حكم ارث ندارد بلكه متعلّق به كسى است كه دولت به او مى‏دهد و اگر سال بر او بگذرد و مصرف نشود، خمس به آن تعلّق مى‏گيرد.

مشاهده کامل

مال الارث (خانه یا غیر خانه) اگر افزایش قیمت پیدا کند آیا به افزایش قیمت خمس تعلّق می گیرد؟ بعد از گذشت سال باشد چطور؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر بعد از فروش، صرف در مؤونه می گردد ما به التفاوت هم خمس ندارد ولی اگر صرف در سرمایه یا پس انداز شود، خمس دارد. همچنین اگر به اصل مال الارث خمس تعلق گرفته باشد باید خمس آن به قیمت روز پرداخت گردد.

مشاهده کامل

اموال متوفّی بعد از مرگ بلافاصله تخمیس می شود. آیا این حکم شامل کسی است که سال خمسی دارد و یا شامل آنهائی هم که سال خمسی ندارند می شود؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اموالی که معلوم است که خمس آن داده نشده، حتّی بالنّسبه به کسی که سال خمسی دارد، باید فوراً تخمیس شود و کسی که سال خمسی ندارد، باید تمام اموال او تخمیس گردد.

مشاهده کامل

چنانچه مشخص شود اموالی که جهت فرزندان خریداری شده از محل ارثیه همسرش بوده است پرداخت خمس اموالی که به نام فرزندانش شده، چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: در صورتی که همسر متوفّی اهل خمس بوده، این اموال خمس ندارد ولی اگر اهل خمس نبوده، باید فرزندان خمس آن را بدهند.

مشاهده کامل
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن