درختواره استفتائات

بازکردن همه | بستن همه

لیست استفتائات

اگر کارمند یا کارگر در ضمن خدمت فوت کند بیمه مبلغی را به بازماندگان به عنوان بیمه عمر پرداخت می کند. آیا به این مبلغ خمس تعلّق می گیرد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: در صورتی که قبل از فرا رسیدن سال خمسی صرف در مؤونه گردد خمس ندارد ولی اگر از سال خمسی زیاد بیاید خمس آن باید پرداخت شود.

مشاهده کامل

اگر کارمند یا کارگر یا یکی از افراد نیروهای مسلح، ضمن خدمت فوت نماید دولت حقوقی به بازماندگان به نام مستمری بازماندگان پرداخت می کند، آیا به این حقوق خمس تعلّق می گیرد؟ همچنین حقوقی که شرکتها به بازماندگان کارکنان خود می پردازند آیا مشمول خمس است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: در صورتی که صرف در مؤونه شود، خمس ندارد ولی اگر پس انداز شود و از سال خمسی اضافه بیاید باید خمس آن داده شود.

مشاهده کامل

افرادی که تحت پوشش بیمه هستند اگر در مقابل فوت، نقص عضو، خسارت اتومبیل، آتش سوزی و سرقت مبلغی از بیمه بگیرند آیا این پول مشمول خمس می باشد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: در صورتی که قبل از فرا رسیدن سال خمسی صرف در مؤونه گردد خمس ندارد، ولی اگر از سال خمسی زیاد بیاید خمس آن باید پرداخت شود.

مشاهده کامل
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن