درختواره استفتائات

بازکردن همه | بستن همه

لیست استفتائات

اگر انسان وسیله نقلیه مورد نیاز خود را در بین سال بفروشد و پیش از رسیدن سال وسیله نقلیه دیگری خریداری کند باید خمس آن را بدهد و یا اصلا خمس ندارد ؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر به پول آن قبلا خمس نخورده باشد و در بین سال آن را بفروشد و وسیله دیگری که مورد نیاز خانواده است و جنبه درآمدزایی ندارد، بخرد خمس ندارد اما اگر پس انداز کند و یا وسیله سرمایه ای بخرد خمس دارد .

مشاهده کامل
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن