درختواره استفتائات

بازکردن همه | بستن همه

لیست استفتائات

كسى كه پول به عنوان قرض الحسنه در اختيار كسى مى‏گذارد اگر سال بر اين مبلغ بگذرد خمس آن را چه كسى بايد بدهد صاحب پول يا كسى كه قرض گرفته؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر قرض گيرنده صرف در مؤونه نكند و سال خمسى بر آن بگذرد بايد خمس آن را بدهد و وام دهنده نيز به محض آنكه پول را از قرض گيرنده گرفت بايد خمس آن را بپردازد.

مشاهده کامل

مبلغى به عنوان رهن پرداخت مى‏شود كه مورد نياز هم مى‏باشد، مثلاً خانه‏اى رهن كرده، آيا با گذشت سال، خمس به آن تعلّق مى‏گيرد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: با تذكّر به اين كه رهن گرفتن به نحو رايج در ميان مردم شرعاً جايز نيست و بايد در قالب قرض از مستاجر پول را بگيرد، لذا مبلغى كه قرض داده مى‏شود، تا به دست قرض دهنده نرسد، خمس ندارد ولى اگر پس گرفتنش بعد

مشاهده کامل

شخصى به مردم بدهكار است، چنانچه هنگام فرا رسيدن سال خمسى از مال او زياد بيايد، پرداخت بدهى لازم است يا پرداخت خمس و آيا كلاًّ بر چنين شخصى، خمس واجب است يا خير؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر بدهی او سر رسید مشخصی ندارد و طلبکار آن را مطالبه می¬کند باید بدهی خود را بپردازد و الا می¬تواند پرداخت بدهی خود را به تأخیر بیندازد، ولی در این صورت باید خمس آنچه از مال او اضافه آمده است پرداخت شود.

مشاهده کامل

شخصى مبلغ چهارصد هزار تومان وام گرفته كه سالى صد هزار تومان پرداخت كند، از طرفى اداى دين كه صد هزار تومان است جز مؤونه، است در سال دوّم دو ماه مانده به حساب سال، سيصد هزار تومان پول اضافه بر مؤونه دارد، آيا مى‏تواند سيصد هزار تومان وام را يكجا بدهد و جز مؤونه قرار دهد، با اين كه قبول مى‏كنند همه را يكجا بگيرند يا بايد خمس سيصد هزار تومان را بدهد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: ملاك در مؤونه فعليّت آن است، پس اگر يكجا سيصد هزار تومان را داد، جز مؤونه حساب شده و نسبت به آن مقدار از سود كسر مى‏گردد، پس وجهى براى دادن خمس آن سيصد هزار تومان نيست.

مشاهده کامل

آيا مبلغى كه از طرف مستأجر، نزد موجر به عنوان امانت يا قرض الحسنه يا رهن به مدّت يكسال مى‏ماند، خمس آن به عهده كداميك از آنهاست؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر به رسم امانت باشد، خمس به عهده صاحب مال است ولى اگر به صورت قرض بوده، به عهده وام گيرنده است اگر از سال بگذرد و مصرف ننمايد.

مشاهده کامل
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن