درختواره استفتائات

بازکردن همه | بستن همه

لیست استفتائات

اگر شخصى در حال روزه از گلويش خون جارى گردد وظيفه‏اش چيست؟ (به علّت خشك شدن گلو مقدارى وارد دهان گردد و مقدارى هم فرو رود به داخل معده)

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر بدون اختيار خون وارد حلق شود روزه صحيح است و به صرف آنكه گلو خون بيايد اشكالى به روزه وارد نمى‏كند.

مشاهده کامل

كسانى كه داراى فشار خون هستند گاهى از كپسولى استفاده مى‏كنند كه آن را زير زبان مى‏گذارند و سريعاً جذب شده و احساس فرو رفتن در حلق را نمى‏نمايند آيا در ماه رمضان مى‏توانند چنين بكنند با توجّه به اينكه اگر اينها با اين كار فشار خون را پائين نياورند احتمال عقلائى خطر برايشان وجود دارد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما:اگر اين قرص با آب دهان مخلوط شود و آب دهان را دور بريزد به روزه ضرر نمى‏زند ولى اگر از راه بزاق دهان وارد حلق شود روزه باطل است و اگر در طول سال غير از اين راه ديگرى نيست و حتماً بايد اين كار

مشاهده کامل

آيا فرو بردن چيزهاى غير خوردنى مثل وسايل پزشكى از حلق، روزه را باطل مى‏كند؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما:اگر به صورتى است كه پس از فرو بردن بيرون آورده شود و مجدّداً فرو برده شود و اين كار تكرار گردد، موجب بطلان روزه است و الاّ وسائلى مانند آندوسكوپى كه براى آزمايش وارد حلق و مرى مى‏شود و يكبار انجام مى‏شود، روزه را باطل

مشاهده کامل

آيا استفاده از اسپرى براى بيمارانى كه ناراحتى ريوى دارند مبطل روزه است؟ در صورتى كه استفاده نكردن مداوم از اسپرى ضرر جانى براى شخص بيمار داشته باشد، آيا مى‏تواند در حال روزه از اسپرى استفاده كند؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما:استفاده كردن از اسپرى که حاوی پودر خاصی نباشد جايز است و احتياجى به وجود ضرورت ندارد.

مشاهده کامل
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن