درختواره استفتائات

بازکردن همه | بستن همه

لیست استفتائات

سلام. طرفین در عقد بیع ضمن تعیین دقیق ثمن، توافق نمودند ثمن کالا در مدت یکماه تسویه شود و چنانچه خریدار در مدت مذکور ثمن را پرداخت نماید، روزانه درصدی بعنوان خسارت تأخیر تأدیه بپردازد؛ آیا شرط مزبور صحیح و مشروع می باشد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما : این شرط باطل است و اگر در زمان معین ثمن کالا پرداخت نشود فروشنده حق فسخ را دارد و میتواند بعد از فسخ معامله اول مجددا معامله جدیدی با قیمت جدید با خریدار انجام دهد.

مشاهده کامل
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن