درختواره استفتائات

بازکردن همه | بستن همه

لیست استفتائات

کسی که سفر، شغل و یا مقدّمه شغل او باشد نباید ده روز توقّف کند. آیا برای اینکه ده روز توقّف نکند می تواند یک سفر تصنّعی که ارتباطی به کار او ندارد برود تا سفرهای شغلی وی، تبدیل به حکم قصر صلاة نشود؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: در صورتی که کثیر السفر هم شده باشد اشکال ندارد در غیر این صورت اگر شغل او سفر است، سفر تصنعی کارساز نیست.

مشاهده کامل

کار شخصی رانندگی است که البتّه نمازش تمام و روزه اش صحیح است، حال اگر روزی برای یک سفر دریائی به عنوان ملوان یا ناخدا سفر کند نماز و روزه اش در این سفر دریائی چه حکمی دارد؟ و همچنین بالعکس، اگر کسی کارش ملوانی و یا ناخدائی باشد اگر روزی به عنوان راننده ماشین سفر کند نماز و روزه اش در این سفر رانندگی چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: در صورتی که در جهت شغل سفر می کند یا کثیر السفر هم باشد، نمازش تمام و روزه او هم صحیح است.

مشاهده کامل

اگر راننده یا دائم السّفر، سفری را برای کار شخصی، مهمانی، زیارت، ملاقات مریض و امثال آن در همان شهر و مسیری که برای کار خویش می رفته، داشته باشد یا به مسیر و شهر دیگر سفر کند، تکلیف نماز و روزه او چیست؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: در دائم السّفر تفاوتی بین سفرها نمی کند و لذا نماز او تمام است، ولی کسی که شغلش سفر است اگر به جهت شغل، سفر نکند باید نماز را شکسته بخواند، مگر اینکه عملا سفر او زیاد باشد و مصداق کثیرالسفر هم پیدا کرده باشد

مشاهده کامل

پدرم باغی را در خارج از شهر تهیّه کرده و این عمل شغل او محسوب می شود و به جهت بازسازی مجبور است هر روز به آنجا برود که حدود ۲ ماه این رفت و آمد طول می کشد. حکم نمازهای ایشان با این کیفیّت را بیان فرمایید؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: در فرض مذکور که هر روز به آنجا می رود اگر باغ او بیش از مسافت شرعی تا وطن فاصله دارد از هفته دوم نماز او تمام است.

مشاهده کامل

زندانیانی که یک هفته در وطن و هفته دیگر در زندان هستند یا هر چند روز یک بار به مرخصی می روند حکم نماز و روزه آنان در زندان چگونه است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر به گونه ای است که هفته ای دوبار به وطن می روند از سفر چهارم که کثیر السّفر می شوند نماز آنان تمام است و روزه هم صحیح است امّا چنانچه فقط در هفته یک بار یا یک هفته در میان مرخصی داده می

مشاهده کامل

آیا کثیر السّفر بودن یکی از ملاکهای تمام بودن نماز است؟ عنوان کثیر السفر بودن چگونه محقق می شود؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: کثیر السّفر یکی از ملاکهای تمام بودن نماز است و چنانچه در دو هفته متوالی، حد اقل هفته ای دو مرتّبه سفر کند کثیر السّفر بودن برای او محقق می شود که از سفر چهارم نماز او تمام است و باید روزه هم بگیرد گر

مشاهده کامل

در فرض سئوال قبل اگر مثلاً هفته‏اى يكبار يا دوبار و يا بيشتر و يا هر دو هفته يكبار و يا بيشتر رفت و آمد داشته باشد نماز و روزه‏اش چه حكمى دارد، در بين راه چطور؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر دو هفته اول هر هفته دو مرتبه سفر كند، نمازش تمام است و روزه هم بايد بگيرد و در هفته‏هاى بعد اگر يك مرتبه هم سفر كند و تا ده روز در وطن نمانده، كثيرالسفر است و در بين راه هم نماز تمام و

مشاهده کامل

اينجانب در روستا زندگى مى‏كنم و هر روز صبح در تاريكى بايد بروم شهر و چون كارگر كارخانه مى‏باشم صبح ساعت ۷/۳۰ دقيقه بايد در كارخانه آماده باشم و بعدازظهر ساعت ۳ تعطيل مى‏شوم و بايد برگردم به روستا فاصله بين روستاى ما با شهر ۴۵ كيلومتر مى‏باشد و اين كارِ هر روز من مى‏باشد حكم نماز وروزه‏ام را بيان فرمائيد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر هر روز به اين نحو عمل مى‏كند كثيرالسفر است و نمازش تمام و روزه هم بايد بگيرد.

مشاهده کامل
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن