درختواره استفتائات

بازکردن همه | بستن همه

لیست استفتائات

هرگاه میت زیورآلات به همراه داشته باشد، بیرون آوردن آن‍ها واجب است یا اینکه با همان زیورآلات باید دفن شود، در صورت وجوب بیرون آوردن زیورآلات و عدم دسترسی به اولیاء میت باید به چه کسی سپرد؟ و چنانچه بیرون آوردن، مستلزم لمس نامحرم باشد تکلیف چیست؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: دفن میت با زیورآلات عمل پسندیده‍ای نیست و بیرون آوردن آن واجب است و اگر آن را بیرون بیاورند باید امانت نگه دارند تا به صاحب و اولیاء میّت تحویل دهند و الّا اگر از پیدا کردن اولیاء به کلی ناامید شوند، باید به حاکم

مشاهده کامل

آیا میت مجهول الهویه را تا پیدا کردن ولی یا تعیین هویت می‍توان در سردخانه نگهداشت؟ اگر نگهداری در سردخانه ممکن نباشد و احتمال متعفن شدن قوی باشد، تکلیف چیست؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: نگهداشتن در سردخانه مانعی ندارد، و اگر موجب تعفن می‍شود باید سریعتر غسل و کفن و دفن شود.

مشاهده کامل

اگر جنازه‍ای توسط حیوانی بلعیده شود یا سیل آن را به داخل جنگل‍ها، بیابان‍ها یا دریا ببرد یا در شیارهای حاصل از زلزله یا رانش زمین بیفتد، که پیدا کردن و بیرون آوردن آن دارای مشقت و خطر برای امدادگران داشته باشد تکلیف چیست؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر مشقّت شدید دارد، در آوردن آن لازم نیست.

مشاهده کامل

در صورت فراوانی جنازه‍ها و ضیق وقت و نداشتن امکانات که موجب متعفن شدن آن‍ها و نیز آلودگی شدید منطقه می‍شود، مجوزی برای ترک غسل یا تیمم و حنوط و کفن و نماز خواهد بود یا خیر؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: در فرض فوق همه را دفن کنند و نماز بخوانند البته باید یقین به آلودگی منطقه پیدا کنند.

مشاهده کامل

اگر عضوی از اعضاء بدن انسان زنده جدا شده باشد آیا برای دفن آن باید از او اجازه گرفت؟ حکم غسل و کفن آن چگونه است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر آن عضو مشتمل بر استخوان است، بنا بر احتیاط واجب غسل و کفن آن لازم است، و اجازه لازم نیست مگر آنکه اجازه گرفتن میسور باشد.

مشاهده کامل

اگر شخصی از دنیا برود و همسر و مادرش و فرزندان وی (پسر و دختر) حی باشند (در صورت اختلاف در مکان دفن میت) مالک دفن چه کسی خواهد بود؟ به عبارت دیگر چه کسانی مکان دفن میت را مشخص می کنند؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: در صورتی که ميّت زن باشد و شوهر داشته باشد، شوهر او بر ديگران مقدم است، و الّا پدر میّت مقدّم است، و اگر پدر او از دنیا رفته باشد اولاد ذکور میّت مقدّم می باشند.، و اگر اولاد ذکور ندارد مادر مقدم است

مشاهده کامل
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن