درختواره استفتائات

بازکردن همه | بستن همه

لیست استفتائات

در كلمه «الّله» قاعده غلظت جهت احترام و تكريم كلمه مباركه مى‏باشد حال اگر شخصى رعايت قاعده تغليظ لام را در كلمه مباركه نكند آيا نماز باطل است و آيا اين در حالى است كه قاعده كلّى حرف لام در فنّ تجويد صفت استفال مى‏باشد؟  

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: لفظ جلاله حكم مخصوص به خود را دارد ولى اگر مراعات تغليظ و تفخيم نشود، موجب بطلان نماز نيست.

مشاهده کامل

اگر شخص سالمى چيزى از اجزاء غير ركن مانند حمد و سوره و ذكرهاى نماز را عمداً يا احتیاطاً چند مرتبه بگويد نمازش چه حكمى دارد، همين مسئله براى شخص وسواس چه حكمى دارد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: كلّ حمد و سوره را نبايد عمداً و بدون حالت احتياط تكرار كند ولى اگر از باب احتياط باشد ( یعنی احتمال بطلان آن ذکر و یا فعل نماز را می دهد) اشكال ندارد و شخص وسواس نباید تكرار كند و بايد به همان صورت

مشاهده کامل

كسى كه چندين سال قرائت نمازش اشتباه بوده است، نمى‏دانسته و كسى هم به او نگفته است يا اينكه فرض مى‏كرده صحيح مى‏خواند نمازهايش چه حكمى دارد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر يقين دارد قرائتش به شكلى انجام شده كه نماز باطل بوده و مى‏توانسته ياد بگيرد، بايد نماز را اعاده كند و در صورت شكّ، نماز صحيح است و در صورتى كه خيال مى‏كرده قرائتش صحيح است و بعد معلوم شده صحيح نبوده بايد نمازها

مشاهده کامل

خواندن بيش از يك سوره بعد از حمد در نماز واجب (نماز فرادى و جماعت) و مستحبّ به قصد ورود يا رجاء چه حكمى دارد و خود نماز چه حكمى دارد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: خواندن بيش از يك سوره بعد از حمد را اصطلاحاً قِران مى‏گويند و به نظر ما در نمازهاى واجب حرام است ولى در نمازهاى مستحبّ اشكال ندارد و اگر با دانستن مسئله در نماز واجب بخواند، نماز بايد اعاده شود.

مشاهده کامل

سوره‏هاى «والضّحى» و «الم نشرح»، «فيل» و «ايلاف» كه در نماز حكم سوره واحده دارد آيا در غير نماز هم داراى همين حكم است مثل خطبه جمعه چرا؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: مسئله مورد خلاف است و اخبار هم دلالت بر وحدت در غير نماز ندارد، بلكه همين قدر وارد شده است كه يكى از آنها در نماز كفايت نمى‏كند، لذا بعيد نيست در مثل نذر سوره واحده، يكى كفايت كند، گرچه احتياط در خواندن هر دو

مشاهده کامل

آيا جهر و اخفات در قرائت واجب است يا در تمام اذكار نماز واجب است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: جهر و اخفات در حمد و سوره ركعت اوّل و دوّم نماز واجب است، و در رکعت سوم و چهارم نیز قرائت یا تسبیحات اربعه باید با اخفات خوانده شود و در باقی اذکار نماز هر دو حالت صحیح است.

مشاهده کامل
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن