درختواره استفتائات

بازکردن همه | بستن همه

لیست استفتائات

چنانچه برای مرجع تقلید ثابت شود که هلال رؤیت شده و عید فطر است و همین که از او سؤال شود بفرماید اوّل ماه برای من ثابت شده ولی حکم نکند، مقلّد او به محض سؤال و اطّلاع آیا می تواند افطار کند؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر از گفته او علم به رؤیت هلال و حلول ماه شوال حاصل شود، می تواند افطار کند.

مشاهده کامل

آیا اعلام رؤیت هلال از حاکم صرفاً حکومتی است که باید حاکم حکم نماید؟ اگر حکم حاکم و فتوی مجتهد تلاقی کرده و متفاوت بود وظیفه مقلّد چیست؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: در حالت اولیه رؤیت هلال حکم حکومتی نیست، لکن اگر حاکم شرع و فقیه جامع الشرایط حکم به عید کند همه مردم حتّی مقلّدین مراجع دیگر باید تبعیّت کنند مگر علم به خلاف حاصل شود، ولی اگر حکم نکند فقط برای خودشان حجّیّت دارد مگر

مشاهده کامل

رؤیت پذیری هلال در آفاق با تغییر در طول و عرض جغرافیایی تغییر پیدا می کند و این خود دو حالت دارد: الف: گاهی هلال در شهری همچون مدینه منوّره که نسبت به تهران در عرض جنوبی تری واقع شده، دیده می شود امّا در تهران دیده نمی شود. در این گونه موارد آیا ماه جدید برای ساکنان تهران آغاز می شود یا خیر؟ همچنین صورت عکس آن چگونه خواهد بود؟ ب: برخی اوقات، هلال در شهری مانند مشهد مقدّس که نسبت به شهر دمشق در طول جغرافیایی شرقی تری واقع شد، دیده می شود ولی در دمشق نمی شود. در چنین صورتی آیا اوّل ماه برای اهل دمشق ثابت می گردد یا خیر؟ همچنین حکم مسئله در فرض عکس آن چگونه است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اختلاف افق در حلول ماه وجود دارد ولذا در امکنه ای که از نظر افق با هم یکی و یا قریب الافق هستند اگر برای یکی از آن مناطق ماه رؤیت شد برای همه منطقه ماه ثابت است.

مشاهده کامل

اگر تعیین اوّل ماه رمضان و عید سعید فطر به علّت عدم امکان رؤیت هلال اوّل ماه به سبب وجود ابر در آسمان یا اسباب دیگر، ممکن نباشد و سی روز ماه شعبان یا ماه رمضان کامل نشده باشد، آیا برای ما که در ژاپن زندگی می کنیم جایز است که به افق ایران عمل کرده و یا به تقویم اعتماد کنیم؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر رؤیت امکان ندارد باید سی روز بگذرد تا ماه بعدی ثابت شود و کسی که در ژاپن می باشد نمی تواند با افق تهران روزه بگیرد یا عید فطر نماید.

مشاهده کامل

اگر هلال ماه در شهری ثابت شود آیا اوّل ماه در شهرهایی که در سمت مشرق آن شهر قرار دارند نیز ثابت است حتّی اگر اتحاد یا نزدیکی افق نداشته باشد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر آن شهر از لحاظ افق با شهری که ماه در آن رؤیت شده اتحاد یا نزدیکی افق نداشته باشد، ماه ثابت نمی شود.

مشاهده کامل
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن