درختواره استفتائات

بازکردن همه | بستن همه

لیست استفتائات

اگر کسی کثیرالشّک هست و یا به تعبیری، وسواس زیاد دارد و در فروع دین هم زیاد شکّ می کند. اگر شکّ کند در ماه رمضان گذشته غبار غلیظی که وارد دهان او شده را فرو برده یا خیر، و یا آبی را که داخل دهان کرده بیرون ریخته یا نه، آیا روزه او صحیح است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: روزه صحیح است و به شکّ خود نباید اعتنا کند.

مشاهده کامل

در معدن آهن کار می کنم و طبیعت آن اقتضا می کند هر روز داخل معدن شوم. هنگام استفاده از ابزار کار، غبار وارد دهانم می شود. بقیّه ماههای سال هم برای من به همین صورت می گذرد تکلیف من چیست؟ آیا روزه ام صحیح است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: باید حتّی المقدور از طریق دستمال و غیره از رسیدن غبار خودداری کنید و یا اینکه کار را در ایام ماه رمضان تعطیل کنید، در غیر این صورت، همان روزه برای او کفایت می کند.

مشاهده کامل

روزه گرفتن در شهرهایی که درجه آلودگی شان بالاست و موقع تنفس مرتبا آلودگی به دهان وارد می شود چه حکمی دارد ؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر فضا دارای غبار غلیظ نباشد و صرفا آلودگی داشته باشد روزه مانعی ندارد و الا باید در حد توان از غبار غلیظ اجتناب شود، البتّه این مقدار از آلودگی مصداق غبار غلیظ نیست.

مشاهده کامل

اگر شاه¬دانه و مشتقات حشیش و ماری جوانا و … برای مصارف پزشکی به کار رود مسلمانان در ماه رمضان باید چگونه عمل کنند؟ آیا می توانند در زمانی که روزه هستند آن را مصرف کنند؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر به صورت تدخین(دود کردن) است بنابر احتیاط واجب موجب بطلان روزه می شود.

مشاهده کامل

اخیراً دیده می شود بعضی افراد که اعتیاد دارند روزه خواری می کنند و برای توجیه می گویند ما بیمار هستیم و مثلاً بایستی سیگار بکشیم؛ حکم شرعی این افراد چیست؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: روزه بر فرد معتاد واجب است و اگرحقیقتاً ترک سیگار یا مواد برای آنها مشقّت شدید دارد احتیاطاً روزه گرفته و به مقدار ضرورت شرعی سیگار بکشد وکفّاره غیر عمد هم بدهد.

مشاهده کامل
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن