درختواره استفتائات

بازکردن همه | بستن همه

لیست استفتائات

زنی کودک خود را شیر می¬داده و باردار هم بوده و در همان حال، روزه ماه رمضان را هم گرفته است. متأسفانه هنگام زایمان، فرزندش مرده به دنیا آمد،حال: ۱. اگر از ابتدا احتمال ضرر را می داده و در عین حال روزه گرفته است: الف: آیا روزه اش صحیح است؟ ب: آیا دیه بر ذمّه اوست؟ ۲. اگر احتمال ضرر نمی داده، ولی بعداً معلوم شده که روزه گرفتن برای جنین ضرر داشته، چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: ۱. در صورتی که احتمال ضرر ضعیف نباشد روزه صحیح نیست ولی دیه بر گردن او لازم نیست. ۲. اگر نمی دانسته که روزه برای جنین ضرر دارد روزه او صحیح است.

مشاهده کامل

به لطف خدا دارای فرزندی هستم که شیرخوار است. ماه رمضان نیز نزدیک است. در حال حاضر می توانم روزه بگیرم ولی در صورت روزه گرفتن، شیرم خشک خواهد شد. با توجّه به این که دارای بنیه ضعیفی هستم و کودکم هر ده دقیقه شیر می خواهد، چه وظیفه ای دارم؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: با فرض مذکور، روزه واجب نیست ولی بعداً باید قضای آن را گرفته شود و کفّاره غیر عمد نیز دارد.

مشاهده کامل

آیا روزه گرفتن بر زن بارداری که نمی داند روزه بر جنین او ضرر دارد یا خیر، واجب است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: روزه واجب است مگر احتمال ضرر عقلایی بدهد (برای خود یا جنین) که در این صورت دیگر واجب نیست. و باید کفاره غیر عمد برای هر روز بدهد و قضای آن را هم بگیرد و اگر تا سال بعد نگیرد باید علاوه بر قضا یک

مشاهده کامل
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن