درختواره استفتائات

بازکردن همه | بستن همه

لیست استفتائات

خانمی در ماه رمضان، ساعت ۱۲ شب از حیض پاک می شود و تصمیم داشته که قبل از اذان صبح غسل کند و احتمال هم می داده که بیدار شود امّا بعد از اذان صبح بیدار شد؛ آیا روزه اش صحیح است؟ و آیا فرقی بین خواب اوّل و دوّم و سوّم وجود دارد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر احتمال عقلایی میداده که بیدار می شود، باید غسل کند و روزه بگیرد و صحیح است گر چه اگر در خواب دوّم و سوّم بوده است احتیاطا روزه را بگیرد و قضا کند امّا کفاره ندارد.

مشاهده کامل

خانمی معمولاً روز هفتم از خون حیض پاک می شود. حال این خانم در ماه رمضان، بعد از اتمام روز ششم یعنی وقت شب پاک می شود لکن تصوّرش بر این است که فردای آن روز که روز هفتم است طبق روال قبل باید خون ببیند لذا در میان روز هفتم پی می برد که از دیشب خون قطع شده و باید غسل می کرد؛ آیا در چنین مواردی زن می تواند غسل حیض انجام دهد و روزه اش را بگیرد؟ اگر بعد از ظهر متوجّه موضوع شد چطور؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر قبل از ظهر فهمیده باشد و کاری که روزه را باطل می کند، انجام نداده باشد باید غسل کند و نیّت روزه کند و روزه او صحیح است و الّا روزه باطل بوده و فقط قضا دارد.

مشاهده کامل
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن