درختواره استفتائات

بازکردن همه | بستن همه

لیست استفتائات

اینجانب به جهات مختلف که مجوز شارع مقدّس برای آنها ملاحظه شده، روزه نگرفته¬ام و تعداد آنها تا حدودی زیاد است آیا برای قضا کردن آنها می توانم اجیر بگیرم؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: باید خود شما تا زمان حیات به مقداری که می توانید قضای آن را به جا آورید و اجیر گرفتن در زمان حیات جایز نیست.

مشاهده کامل

شخصی اوّل ماه رمضان تا بیست و هفتم ماه را در وطن خود روزه گرفته و در صبح روز بیست و هشتم به دُبی مسافرت کرده و در روز بیست و نهم به آنجا رسیده و متوجّه شده که در آنجا عید اعلام شده است. حال که او به وطن برگشته است، آیا قضای روزه هایی که از او فوت شده، واجب است؟ اگر یک روز قضا نماید، ماه رمضان نسبت به او بیست و هشت روز می شود و اگر بخواهد دو روز قضا کند، روز بیست و نهم در جایی بوده که عید اعلام شده است، این شخص چه وظیفه ای دارد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: باید قضای روزه های فوت شده را بگیرد و احتیاطاً ملاک را در قضای روزه ها وطن خود قرار دهد.

مشاهده کامل

فردی مدّت صد وبیست روز، روزه بدهکار است، آیا باید برای هر روز، شصت روز روزه بگیرد؟ آیا کفّاره هم بر او واجب است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر عمداً خورده باشد یا باید برای هر روز ۶۰ روز روزه بگیرد و یا ۶۰ فقیر را سیر کند؛ و اگر از روی عذر شرعی آن را خورده است، فقط باید آنها را قضا کند و کفّاره غیر عمد هم بدهد.

مشاهده کامل

کسی که تعداد نمازها و روزه هایش را نمی داند، وظیفه اش چیست؟ کسی که نمی داند روزه اش را بر اثر عذر شرعی افطار نموده یا نه، حکمش چیست؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: باید به مقداری که یقین دارد قضا شده، قضای آن را بگیرد و اگر شکّ دارد که با عذر بوده یا نه، کفّاره عمد ساقط است و فقط قضا دارد.

مشاهده کامل

کسی که نمی داند چه مقدار روزه قضا دارد و با فرض داشتن روزه قضا، روزه مستحبّی بگیرد، آیا روزه مستحبّی او صحیح است؟ همچنین اگر کسی معتقد باشد روزه قضا ندارد ولی در واقع روزه قضا بر عهده دارد چطور؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر می داند که روزه هایی از او قضا شده است امّا مقدار آن را نمی داند نمی تواند روزه مستحبّی بگیرد و باید به مقداری که یقین به قضا دارد نیّت روزه قضای واجب کند و اگر معتقد است که روزه قضا ندارد گرفتن

مشاهده کامل
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن