درختواره استفتائات

بازکردن همه | بستن همه

لیست استفتائات

اگر روزه داری هنگام غروب در سرزمینی افطار کرده باشد و سپس به جایی مسافرت کند که خورشید هنوز غروب نکرده است، روزه او چه حکمی دارد؟ آیا تناول مفطرات برای او در آنجا قبل از غروب خورشید جایز است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: روزه او صحیح است و احتیاطا در منطقه دوّم مفطری را انجام ندهد تا در آن منطقه خورشید غروب کند.

مشاهده کامل

اگر شخصی در ماه رمضان به مسافرت برود و به حدّ ترخّص برسد لکن روزه را افطار نکند و دو مرتّبه به وطن برگردد آیا ادامه روزه بر او لازم است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر از حدّ مسافت شرعی نگذشته باشد مسافر بر او صدق نمی کند و روزه او باطل نیست، ولی اگر پیش از ظهر به مسافرت برود و از حدّ مسافت شرعی بگذرد لکن کاری که روزه را باطل می کند انجام ندهد چنانچه پیش از

مشاهده کامل

بعضی افراد برای فرار از روزه به مسافرت می روند و وقتی به حدّ ترخّص رسیده افطار کرده و سپس به وطن باز می گردند؛ آیا این عمل جایز است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: فرد روزه دار باید قصد کند تا مسافت شرعی برود و برگردد تا بتواند روزه را باطل کند و رفتن به حدّ ترخّص کفایت نمی کند ولی بعد از گذشتن از حدّ ترخّص چنانچه قصد رفتن به مسافت شرعی را دارد، افطار جایز است البتّه

مشاهده کامل

شخصی در ماه رمضان در جایی مهمان شد و شب را در آن منزل خوابید و نیمه های شب محتلم شد، چون مهمان بود و با خود لباسی نداشت برای فرار از روزه، تصمیم گرفت بعد از طلوع فجر مسافرت نماید؛ لذا بعد از طلوع فجر، بدون این که چیزی بخورد به قصد مسافرت، حرکت نمود. آیا قصد سفر توسّط او موجب سقوط کفّاره هست؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر مسافرت او، بعد از طلوع فجر باشد کفّاره عمد بر او لازم است و اگر قبل از طلوع فجر باشد کفّاره ندارد.

مشاهده کامل

اگر شخصی بخواهد قبل از زوال، به محل اقامتش برسد ولی در راه به خاطر پیشامد حادثه¬ای نتواند در زمان معیّن به مقصد برسد، آیا روزه اش اشکال دارد؟ آیا کفّاره بر او واجب است یا فقط روزه آن روز را قضا نماید؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر قبل از زوال به محل اقامتش نرسد روزه نگیرد و فقط قضا لازم است.

مشاهده کامل

کسانی که نماز و روزه شان شکسته است و همیشه به جز تعطیلات سرکار هستند، روزه های قضا شده را چگونه و چه وقت به جا آورند؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: کسی که همیشه سفر می کند کثیر السّفر است و در سفر هم باید نماز را تمام خوانده و روزه را هم بگیرد و می تواند روزه قضا را در سفر بگیرد.

مشاهده کامل

زن حائض یا نفساء وارد شهری می شود که می خواهد ده روز در آنجا بماند. بعد از سه روز، با اینکه به علّت حائض و نفساء بودن نماز نخوانده، از قصد اقامت خود منصرف می شود و تصمیم می گیرد که فقط پنج روز آنجا بماند؛ حال در این روزهای باقی مانده اگر پاک شود نماز تمام است یا شکسته؟ حکم روزه او چیست؟

جواب: نماز او شکسته است، و روزه هم نمی تواند بگیرد.

مشاهده کامل

در صورتی که در ماه رمضان شخصی قصد مسافرت داشته باشد آیا می تواند در وطن صبحانه را بخورد و سفر کند یا باید از وطن خارج شود؟ در صورت خوردن در وطن چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: باید از وطن خارج شود و تا به حدّ ترخّص نرسیده، حق افطار کردن ندارد و در صورت خوردن غذا در وطن باید آن را قضا کرده و کفّاره عمد بدهد.

مشاهده کامل
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن