درختواره استفتائات

بازکردن همه | بستن همه

لیست استفتائات

اگر کسی ذکر رکوع را در حالت استقرار به صورت ناقص بجا آورد و سریع از رکوع بلند شد، وظیفه او برای ادامه نماز چیست؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر عمداً باشد نماز باطل است و اگر سهواً باشد چنانچه بعد از بلند شدن از رکوع متوجّه شود نماز صحیح است و به احتیاط واجب باید سجده سهو بجا آورد.

مشاهده کامل
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن