درختواره استفتائات

بازکردن همه | بستن همه

لیست استفتائات

حداکثر و حداقل اعتکاف چند روز می باشد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: حداقل اعتکاف سه روز است و محدودیتی در حد اکثر آن نیست ولی به ازای هر دو روز اعتکاف مازاد انجام اعتکاف روز سوم واجب می شود مثلا اگر نیّت کند که پنج روز اعتکاف کند، اعتکاف روز ششم واجب می شود.

مشاهده کامل
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن