درختواره استفتائات

بازکردن همه | بستن همه

لیست استفتائات

مردمی که برای تفریح به روستاها می روند به دلیل عدم آشنایی با مسیرها، گاهی تصور می کنند هر مسیری مسیر عمومی است و خوردن میوه درختانی که در آن مسیر وجود دارند مجاز است، در حالی که ممکن است وارد مسیر و باغ شخصی شده باشند و درختان میوه هم جزو اموال خصوصی باشد. حکم این مسأله چیست؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: ورود و استفاده از زمین و میوه درختان دیگران و تصرف در املاک آنان جایز نیست و درصورت استفاده ضامن هستند.

مشاهده کامل

راه رفتن بر روی چمن های ادارات و خیابانها که برای آنها هزینه می شود با توجه به اینکه پس از مدتی که بر روی آنها راه رفته شود از بین می روند و فضای سبز چهره زشتی پیدا می کند چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر بدانند که این کار موجب از بین رفتن فضای سبز و ضرر به محیط زیست است، جایز نمی باشد.

مشاهده کامل

هرچند اصلاح درختان جنگل های کشور عملی ضروری است، ولی قطع آنها به منظور توسعه فضای مسکونی چنانچه به نظر کارشناسان موجب تخریب منابع زیستی و عوامل سالم سازی محیط است، تجاوز به منافع عمومی چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: تخریب منابع طبیعی و جنگلها به قصد ساخت واحد مسکونی جایز نیست و در صورت نیاز باید اهم و مهم در نظر گرفته شود.

مشاهده کامل
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن