درختواره استفتائات

بازکردن همه | بستن همه

لیست استفتائات

اگر شخصی زکات خرما را نداده باشد و از خرما، شیره خرما جمع کرده باشد آیا بر شیره خرما هم زکات واجب است؟ آیا نصاب آن همان نصاب خرما است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر خرما به نصاب رسیده بوده و زکات به خرما تعلّق گرفته، باید زکات خرما داده شود و مانعی ندارد که محاسبه گردد و شیره خرما بعنوان زکات خود خرما داده شود لکن شیره خرما به صورت مستقل زکات ندارد.

مشاهده کامل

آیا مخارجی را که برای گندم، جو و انگور هزینه کرده است اعم از شخم، تخم، خرید تراکتور و دیگر وسایل کشاورزی حتّی مخارج آنها را، می توان از حاصل کسر نمود؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: هزینه شخم و خرید بذر میتوان از حاصل کسر نمود ولی در خرید تراکتور و وسائل کشاورزی نباید از حاصل کسر کند (مگر به مقدار ارزش اجاره همان وسائل برای بهره برداری همان محصول)

مشاهده کامل
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن