درختواره استفتائات

بازکردن همه | بستن همه

لیست استفتائات

اگر نمازگزار دو سجده را از دو رکعت نماز و همچنین تشهّد را هم فراموش کند، حال هنگام قضای آنها، ابتدا تمام موارد فراموش شده را بجا آورد و سپس سجده های سهو آنها را انجام دهد یا بعد از انجام هر جزء قضا شده، دو سجده سهو آن را بجا آورد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: در اجزاء فراموش شده ترتیب لازم است و بعد از اتیان اجزاء فراموش شده، سجده های سهو انجام گیرد و در سجده های سهو ترتیب لازم نیست.

مشاهده کامل

اگر بعد از ركوع و سجود ركعت اوّل نماز، خيال كند كه ركعت آخر است و تشهّد خواند، سپس يادش آمد كه ركعت اوّل است چه حكمى دارد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: در صورتى كه نماز را تمام نكرده و عمل منافى نماز را هم انجام نداده، نمازش صحيح است و بايد بعد از نماز دو سجده سهو بجا آورد.

مشاهده کامل

شخصى مدّت ۵۰ سال نماز خوانده و در نماز ظهر، عصر و مغرب، عشاء پس از تشهّد ركعت دوّم نماز، سلام داده يعنى هر سه سلام را گفته، بعد ادامه داده و بقيّه نماز را خوانده، حال بفرمائيد: نمازهاى او چه صورتى دارد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر به نیت خروج از نماز نبوده و صرفا تصوّر میکرده که واجب است بعد از نشهد رکعت دوّم سلام دهد، نماز صحیح است و باید بعد از نماز سجده سهو به جا آورد.

مشاهده کامل
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن