درختواره استفتائات

بازکردن همه | بستن همه

لیست استفتائات

بنده از طریق رسانه ملّی قرائت سور قرآن را انجام می دهم و به واسطه این که از آن عقب نیفتم به هنگام قرائت آیات سجده دار، در چهار سوره قرآن، سجده ها را به جای نیاوردم. آیا انجام یک سجده کفایت از چهار سجده واجب می کند؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر استماع از طریق پخش مستقیم باشد برای هر آیه سجده دار، باید یک سجده مجزّا بجا آورد.

مشاهده کامل

اگر در حال انجام کار دیگری غیر از تلاوت قرآن باشیم و در همان محیط، از طریق نوار کاست، قرآن تلاوت شود و به آیه سجده دار برسد آیا در این صورت بایستی سجده بجا بیاوریم؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر به صورت پخش زنده نیست، سجده واجب نیست گر چه بهتر است سجده را بجا آورد.

مشاهده کامل

مشاهده، شنیدن و یا دیدن از طریق نوار کاست، ویدئو و یا استماع از طریق پخش رادیو و تلویزیون و نوشتن آیاتی که دارای سجده واجب می باشد چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: استماع از طریق پخش مستقیم موجب وجوب سجده واجب می گردد ولی شنیدن از طریق نوار کاست وجوب سجده ندارد

مشاهده کامل
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن