درختواره استفتائات

بازکردن همه | بستن همه

لیست استفتائات

برخی افراد به هنگام سجده، تمام کف دست شان را به زمین نمی گذارند یعنی دستان را قدری برآمده با زمین قرار می دهند و هیچ توجّهی هم ندارند. آیا این طور سجده کردن باطل است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: در سجده باید کف دست به طور کامل روی زمین باشد و در غیر این صورت، نماز باطل است.

مشاهده کامل

بعضی مؤمنین مقیّد هستند به هنگام سجده، بر دو مهر سجده کنند، یکی برای پیشانی و دیگری به جهت پیروی از سنّت برای بینی. حال اگر دو مهر در یک سطح باشند آیا با این وضعیّت سجده کردن جایز است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر پیشانی روی مهر استقرار پیدا می کند، مانعی ندارد.

مشاهده کامل

اگر هنگام سجده دو مرتبه سر به مُهر بخورد، چه حكمى دارد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر سر به زمين بخورد و قهراً بلند شود، چنانچه دوباره به سجده رفتن با اراده باشد، بايد بنشيند چون يك سجده محسوب شده، ولى اگر دوباره بى‏اختيار به سجده رفته، سپس ذكر سجده را بخواند همان يك سجده حساب مى‏شود.

مشاهده کامل
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن