درختواره استفتائات

بازکردن همه | بستن همه

لیست استفتائات

در رسائل عمليه آمده است كه مخارج غلات يعنى گندم و جو را مى‏شود كسر كرد و بقيّه آن وقتى كه به حدّ نصاب رسيد زكات دارد حال در منطقه گرگان شخصى كمباين دار گندم مردم را درو مى‏كند و از هر ده كيسه يك كيسه را به عنوان حقّ‏العمل براى خود بر مى‏دارد حال صاحب زمين مى‏تواند اين يك كيسه‏اى را كه از هر ده كيسه به كمباين دار مى‏دهد جز مخارج به حساب آورد و از گندم¬هاى زكات دار خارج نمايد يا خير؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: مخارجى كه قبل از وجوب زكات به زكات تعلّق مى‏گيرد از عين جنس خارج مى‏شود ولى مخارج بعد از آن مثل مخارج بهره‏بردارى و كمباين و ديگر مخارج از زكات خارج نمى‏شود.

مشاهده کامل

كسى كه خمس، زكات تسعه، زكات فطره، كفّارات، ردّ مظالم، لقطه و صدقات نذرى را رياءً بدهد، آيا اسقاط ذمّه مى‏شود و فقط معصيت كرده است و يا اين كه اسقاط ذمّه هم نشده است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: در زكات و فطره ريا موجب عدم ابراء ذمّه مى‏گردد امّا در خمس و كفّارات و ردّ مظالم و لقطه و صدقات نذرى، ريا ضرر نمى‏رساند، گرچه احتياط آن است كه در آنها هم قصد قربت داشته باشد.

مشاهده کامل

حضرتعالى در رساله احكام زكات مسئله ۱۸۷۲ فرموده‏ايد: زكات گندم و جو و…. وقتى واجب مى‏شود كه به مقدار نصاب برسد حال با توجّه به اين مسئله، اگر زارعى زراعت داشت ولى برداشت نكرد يا خوب حفاظت نكرد و از بين رفت، خلاصه جمع‏آورى نكرد، آيا زكات واجب است يا خير؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر كوتاهى در زراعت قبل از رسيدن به نصاب بوده چيزى بر او واجب نمى‏شود ولى اگر بعد از رسيدن به نصاب در سر خوشه بوده در اين صورت ضامن مقدار زكات است.

مشاهده کامل
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن