درختواره استفتائات

بازکردن همه | بستن همه

لیست استفتائات

اگر بيّنه‏اى گواهى دهد كه زيد در اكثر مسائل لا على‏التعيين اعلم از ديگران است در اين صورت آيا واجب است در تمام مسائل از زيد تقليد كنيم و آيا مى‏شود از ديگرى تقليد كرد يا خير؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر خبره نفى اعلميّت در بقيّه مسائل را ننمايد، بنابر احتیاط واجب لازم است در تمام مسائل از مجتهد مذكور تقليد شود.

مشاهده کامل

حكم ولايت امر يا فتواى او در صورت مخالفت با رأى مرجع تقليد كدام رجحان دارد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: در صورتى كه فتواى مجتهد با فتواى ولايت فقيه متفاوت باشد مقلّد هر كدام بايد به فتواى مجتهد خود عمل نمايد ولى اگر در موارد حكم حكومتى حکم حکومتی ولىّ فقيه با حكم مجتهد شخص متفاوت باشد، حكم ولىّ فقيه مقدّم است.

مشاهده کامل

آيا شهادت على نفسه مقبول است يا نه؟ يعنى آنكه شخصى بگويد من مجتهد يا اعلم هستم و يا امام جماعت بگويد، من عادل هستم يا در مقام شهادت به طلاق، شخص شاهد مى‏گويد من عادلم؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر شخص، مهذّب و باتقوى باشد و او را به اين صفت بشناسند، كلامش در حقّ خودش هم قبول است، چون موجب اطمينان شنونده است البته در مورد طلاق باید دو شاهد عادل غیر از فرد طلاق دهنده باشد و در مورد شهادت به طلاق

مشاهده کامل

ترويج از مرجعى كه مروّج نمى‏داند، اعلم است يا نه يا مشكوك به اعلميّت يا مساوى با ديگران مى‏باشد چه صورت دارد؟ اگر يقين دارد ديگرى به جهاتى از مرجع مورد نظر مروّج بهتر است يا طبق شهادت چند نفر كه گفته‏اند از فلانى مى‏شود تقليد كرد و شخص مبلّغ هم طبق شهادت چند نفر از آن مرجع تبليغ مى‏كند در تمامى صور حكم تكليفى چيست؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: چون تشخيص اعلميّت و احراز آن مشكل است در اين صورت با احراز جواز تقليد از شخصى كه توسط اهل خبره و با تقوى مورد تائيدند جايز است. والّله العالم.

مشاهده کامل
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن