درختواره استفتائات

بازکردن همه | بستن همه

لیست استفتائات

اگر دو مجتهد بگویند فلان مرجع تقلید، اعلم است و ما با اینکه این دو نفر را مجتهد مطلق می دانیم شک داشته باشیم که خبره هستند یا نیستند آیا این دو نفر به دلیل مجتهد مطلق بودن، لزوماً خبره هم به حساب می آیند یعنی آیا هر کسی مجتهد مطلق باشد حتماً خبره است یا می شود کسی مجتهد مطلق باشد ولی خبره نباشد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: خبره می باشند گرچه ممکن است اطلاعات آنها در مورد شخص دیگر کافی نباشد ولی اهل خبره می باشند.

مشاهده کامل

اگر بیّنه ای گواهی دهد که زید در اکثر مسائل، لا علی التّعیین، اعلم از دیگران است در این صورت آیا واجب است در تمام مسائل از زید تقلید کنیم یا می شود از دیگری تقلید کرد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر خبره، نفی اعلمیّت در بقیّه مسائل را ننماید بنابر احتیاط واجب باید در تمامی مسائل از مجتهد مذکور تقلید شود.

مشاهده کامل

اگر شخصی به خاطر دو شاهد عادل، بنای تقلید از مجتهدی را بگذارد و بعد از چند سال متوجّه شود که آن دو عادل، خُبره نبوده¬اند و دسترسی به دو شاهد عادل خبره برای او میسّر نشود، چه چیزی بر او واجب است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر به طریقی اعلمیّت یا اجتهاد آن مرجع برای او محرز شده است می تواند باقی بر آن مرجع باشد و الّا از مرجع دیگری که ظنّ به اعلمیّت او دارد تقلید کند واگر ظن به اعلمیت هیچ مرجعی ندارد مخیر است از یکی از

مشاهده کامل
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن