درختواره استفتائات

بازکردن همه | بستن همه

لیست استفتائات

با توجّه به اینکه در پای منابر مردمی هستند که مراجع تقلید مختلف دارند آیا بر ما طلاب لازم است هنگام بیان یک فتوی نظر مراجع مختلف تقلید را بیان کنیم؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: در صورتی که فتاوی با هم تفاوت داشته باشد باید طوری بيان شود که مردم به اشتباه نیفتند مثل اینکه بگوید این فتوا از فلان مجتهد است و مجتهدین دیگر فتاوای دیگری دارند.

مشاهده کامل

در حال حاضر که چندین مجتهد جامع الشّرایط وجود دارد چگونه به تکلیف خود عمل کنیم؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: باید تحقیق کنید تا از میان آنها اعلم را بدست آورید و از او تقلید کنید و در صورت عدم احراز اعلم، از کسی که پرهیزگارتر است تقلید شود و الا از هر کدام میتوان تقلید نمود..

مشاهده کامل
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن