درختواره استفتائات

بازکردن همه | بستن همه

لیست استفتائات

اگر حمّامى را اجاره دادند به شخصى و شخص ديگر آن را غصب كرد، بعد عدّه‏اى آمدند حمّام و غسل كردند بفرمائيد: اوّلاً؛ غسل اينها چه صورت دارد و ثانياً؛ اگر خرابى وارد آيد كداميك از مستأجر و غاصب ضامن هستند؟ و آيا مستأجر مى‏تواند از شخص غاصب چيزى به عنوان حقّ فوت شده دريافت كند؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: در صورتى كه اشخاص مى‏دانند اين حمّام، غصبى است غسل جايز نيست و در صورت غسل كردن، آن غسل باطل است و غاصب ضامن خرابى حمام است.

مشاهده کامل
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن