درختواره استفتائات

بازکردن همه | بستن همه

لیست استفتائات

بنده در مسجد به واسطه تأخیرِ حضور امام، شروع به خواندن نماز به صورت فرادا کردم که در این موقع امام جماعت آمدند. وظیفه ام در صورتی که احتمال می دهم به جماعت نمی رسم چیست؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: می توان نیّت را به نماز نافله برگرداند و نماز را به صورت دو رکعتی سلام داد.

مشاهده کامل

در كداميك از موارد ذيل عدول جايز است: الف: از فريضه به فريضه ب: از نافله به نافله ج: از فريضه به نافله د: از نافله به فريضه

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: الف: در نماز ظهر و عصر، مغرب و عشاء چنانچه فراموش کرده و وارد در نماز عصر یا عشاء شده است و در نماز یادش بیاید که نماز ظهر و یا مغرب نخوانده است میتواند عدول کند. البته عدول از عشاء به مغرب در صورتى

مشاهده کامل
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن