درختواره استفتائات

بازکردن همه | بستن همه

لیست استفتائات

در فرض که بدن یا لباس انسان به عرق جنب از حرام آلوده گردد و لباس یا بدن به اشیائی همچون فرش و در و دیوار خانه بخورد اگر انسان غسل کند و بدن یا لباس تر به این اشیاء بخورد آیا می توان با این بدن و لباس نماز خواند ؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: عرق جنب از حرام بنا بر احتیاط واجب نجس است و در فرض سؤال اگر یقین حاصل شود که آلودگی از بدن یا لباس آلوده به عرق از جنابت حرام به این اشیاء سرایت و آنها را نجس کرده است چنانچه بدن یا لباس تر

مشاهده کامل
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن