درختواره استفتائات

بازکردن همه | بستن همه

لیست استفتائات

به نظر حضرتعالی دختران در چه سنّی به بلوغ می رسند؟ آیا ۹ سال تمام موضوعیّت دارد یا مثل مرحوم صاحب جواهر (در ج ۲۶ ص۴) آن را اماره برای بلوغ طبیعی می دانید؛ چنانچه از نظر مرحوم شیخ طوسی و قاضی ابن برّاج، محقّق حلّی، علّامه حلّی و شهید اول۴ نیز این مسئله استفاده می شود. خلاصه اینکه آیا بلوغ یک مسأله تعبّدی و فقهی است یا اینکه یک موضوع خارجی است و علائم و امارات بیان شده از طرف شارع مقدّس از قبیل سنّ، احتلام، حیض و… موضوعیّت ندارند؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: بلوغ یک امر طبیعی و واقعیّت خارجی است که اماراتی دارد که یکی از علائم، گذشت ۹ سال تمام قمری برای دختران است، و در حقیقت، شارع مقدّس خبر داده است که تا این مدّت بلوغ طبیعی برای دختران حاصل می شود.

مشاهده کامل

با توجّه به اینکه در قرآن و سنّت فقط بر نشانه¬های بلوغ تأکید شده و تفسیری از آن ارائه نشده است، و حیض و قاعدگی و موی زهار از نشانه های خارجی بلوغ شمرده شده¬اند و فقها بدان فتوا داده اند و با توجّه به اینکه روایات ۹ سالگی معارض با روایات ۱۰ و ۱۳ سالگی است نظر مبارک حضرتعالی در سنّ بلوغ دختران چیست؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: نُه سال تمام (قمری) علامت بلوغ در دختران است و علامت موی زهار مخصوص پسران است و در دختران علامت بلوغ نيست.

مشاهده کامل
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن