درختواره استفتائات

بازکردن همه | بستن همه

لیست استفتائات

کسی که در حدّی است که می تواند احتیاط کند در این صورت واجب است احتیاط کند یا می تواند تقلید کند و یا می تواند بعضی از مسائل را احتیاط و بعضی را تقلید کند؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: مخیّر است. می تواند تقلید نماید و می تواند احتیاط کند و یا برخی را احتیاط کرده و برخی را تقلید کند.

مشاهده کامل

این که می گویند وظیفه بعضی افراد عمل به احتیاط است یعنی چه؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: یعنی از راه احتیاط به وظیفه خود عمل نماید تا یقین کند تکلیف خود را انجام داده است مثلا اگر در مسئله ای برخی علما حکم به حرمت کرده اند و برخی حرام نمی دانند احتیاط آن است که ترک کند و یا اگر برخی

مشاهده کامل

شخصى متوجّه عنوان تقليد نبوده امّا مسئله‏اى كه برايش پيش مى‏آمده از رساله مجتهد وقت اخذ مى‏نموده و عمل مى‏كرده آيا اين مقدار براى تحقق تقليد و بقاء پس از فوت او كافى است يا خير؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر عملش مطابق با فتواى مجتهدى كه مى‏بايست از او تقليد كند بوده اشكالى ندارد و در بقاء هم بايد نظر همان مجتهد را ملاحظه نمايد.

مشاهده کامل

وضعيت جوانان مسلمانى كه به واسطه گرايش به مسائل روشنفكرى، تقليد از مجتهدين را قبول ندارند چگونه است در حالى كه اعمال آنها بدون تقليد از مجتهد مى‏باشد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اعمالشان در صورتى صحيح است كه يا موافق احتياط باشد يا مطابق فتواى مجتهدى كه وظيفه دارند از او تقليد نمايند، در صورتى كه قصد قربت در امور عبادى از آنها پذیرفته شود.

مشاهده کامل
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن