درختواره استفتائات

بازکردن همه | بستن همه

لیست استفتائات

اگر زردآبه سفت و خونى باشد و يا اينكه شكّ كنيم خونى است آيا بايد از روى پوست كنده شود (كه در اين صورت خون هم جارى مى‏شود)؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر سفت شده و روى خون از زردآب گرفته باشد، كندن آن اشكال ندارد ولى اگر خون روى زردآب است بايد شسته شود و اگر امكان ندارد و ممكن است خون بيايد بايد وضو و يا غسل جبيره‏اى انجام شود.

مشاهده کامل

زخمى روى پاى اينجانب حادث شده است كه سفت شده و خونى مى‏باشد و كندنش نيز مشقّت دارد تا اينكه بعد از مدّتى خودش بهبود مى‏يابد حال اگر اينجانب بخواهم غسل كنم چگونه بايد غسل كنم؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر امكان پاك شدن و برداشتن خون خشك شده نيست و برداشتنش مشقّت دارد، بايد جبيره غسل كنيد يعنى يك پارچه و يا پلاستيك پاك روى آن ببنديد و دست تر روى آن بكشيد و اگر خون خشك شده عرفاً ديگر خون نباشد و طورى

مشاهده کامل
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن