درختواره استفتائات

بازکردن همه | بستن همه

لیست استفتائات

اگر انسان جنب شود و صبح زود به غسل کردن نرسد و برای نماز صبح تیمّم بدل از غسل کند آیا برای نماز وضو هم لازم است یا خیر در صورتی که عذر ادامه داشته باشد برای نمازهای بعدی تکلیف چیست؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: وضو لازم ندارد ولی اگر همان عذر باقی باشد برای نمازهای بعدی باید وضو بگیرد.

مشاهده کامل

دو شخص زیر یک ملافه خوابیده بودند بعد از بیداری یکی از آنها بر لباس خود و یا بر ملحفه، آثار منی می بیند لیکن نمی داند منی از خودش است تا غسل بر او واجب باشد یا از آن شخص است، حال تکلیف خود و آن شخص چیست؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر بر لباس خود آثار منی می بیند باید غسل نماید ولی اگر بر لباس مشترک و یا ملحفه آثار منی را می بیند هیچکدام وظیفه ای ندارند ولی اگر خواسته باشند نماز جماعت بخوانند و یکی امام و دیگری مأموم باشد در این صورت

مشاهده کامل
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن