درختواره استفتائات

بازکردن همه | بستن همه

لیست استفتائات

اگر در منطقه حادثه دیده، عضوی از میت، مثل دست و یا پا مفقود شود و بقیه بدن را غسل و کفن و دفن نمایند و بعداً عضو مفقود شده پیدا شود، تکلیف غسل یا تیمم و کفن و دفن آن چیست؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: باید آن عضو را غسل داد و کفن و دفن کرد و چنانچه از مواضع حنوط است حنوط هم لازم است و لازم است به صورتی دفن شود که موجب نبش قبر میّت نشود.

مشاهده کامل

اگر قسمتی از بدن میت پیدا شود، در فرض‍های ذیل، تکلیف غسل یا تیمم و حنوط و کفن و نماز او چگونه خواهد بود: ۱)بدن بی دست و پا و سر ۲) سر بدون بدن ۳)یک دست و یک پا ۴)نیمه بالا یا پایین بدن ۵)تکه‍ای از دست یا پا یا سایر قسمت‍های بدن ۶) تکه ای از گوشت ۷) قطعه ای از استخوان

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: ۱) باید بقیه بدن را غسل داد و کفن کرد و نماز بر او خواند و دفن کرد. ۲) باید سر را غسل داد و حنوط و کفن کرد و دفن کرد. ۳) غسل داده شود و کفن و دفن شود و چنانچه از مواضع

مشاهده کامل

چنانچه کفن میت حادثه دیده نجس شده باشد و امکان تعویض یا تطهیر آن نباشد، تکلیف چیست؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: دفن میت با کفن نجس جایز نیست و باید آن را تعویض یا تطهیر نمود یا مقدار نجس شده را برید و اگر امکان هيچيک از تعویض و تطهیر و بریدن آن نیست همانطور دفن کنند.

مشاهده کامل

هرگاه جسد میتی، سوخته یا طوری است که اگر بخواهند او را غسل دهند یا از بوی تعفن آن غسل دهنده اذیت می‍شود و یا ممکن است بدن متلاشی شود، در چنین صورتی وظیفه چیست؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: در صورتی که غسل دادن برخی اعضا ـ ولو مثل استخوان میت ـ امکان دارد باید غسل داده شود و یا اگر تحمّل بوی تعفن را دارند، (ولو با مشقّت) باید غسل داده شود و الّا ساقط است.

مشاهده کامل

اگر در محل حادثه‍ای چند نفر زن و مرد زیر آوار فوت کنند و اعضاء بدن برخی جدا شده باشد و نتوانیم تشخیص دهیم اعضاء جدا شده موجود مربوط به زن است یا مرد، تکلیف چیست؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: باید غسل و کفن و دفن شود، و چناچه آن عضو مشتبه بین زن یا مرد باشد هم زن و هم مرد آن را از زیر لباس یا چيزی که آن را بپوشاند، غسل دهد.

مشاهده کامل

در حوادثی مثل زلزله و انفجارات اگر تکه گوشت یا استخوانی پیدا شود و معلوم نباشد متعلق به بدن مسلمان یا کافر است و یا حیوان، تکلیف چیست: الف) آیا غسل و کفن و دفن دارد یا خیر؟ ب) تماس با آن، غسل مسّ میت دارد یا خیر؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: الف) دفن و کفن دارد و اگر مشتمل بر استخوان باشد، غسل هم دارد. ب) اگر مشتمل بر استخوان باشد، غسل مسّ میت دارد.

مشاهده کامل
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن