درختواره استفتائات

بازکردن همه | بستن همه

لیست استفتائات

اگر يقين دارد كه غسل مسّ ميّت بر او واجب شده و به حمّام رفته و بعد از مدّتى شكّ مى‏كند كه آيا غسل انجام داد يا خير وظيفه چيست؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: در صورتى كه يقين به التفات و توجه در زمان حمّام رفتن را داشته است، كفايت مى‏كند، و الاّ بايد نمازهائى را كه خوانده قضا كند، در صورتى كه در اين بين غسل واجب ديگرى انجام نداده باشد.

مشاهده کامل

پس از دفن و كفن مقتول قطعه‏اى از استخوان وى پيدا شده آيا اين قطعه نيز غسل مى‏خواهد و آيا مسّ كننده آن، بايد غسل مسّ ميّت كند و حكم دفن و كفن اين قطعه چگونه است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: بايد غسل داده شود و مسّ كننده احتياطاً غسل مسّ ميّت نمايد و هم چنين بايد آن را در يك تكّه پارچه پيچيده ودر صورتی که مستلزم هتک یا نبش قبر نباشد به بدن ملحق شود.

مشاهده کامل
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن