درختواره استفتائات

بازکردن همه | بستن همه

لیست استفتائات

شخصی در حادثه رانندگی تمام بدنش می سوزد که منجر به فوت وی می شود. متأسّفانه جسد او تحمّل غسل را ندارد و فقط یک دست یا ساق پا و یا قسمتی از دست و یا پای او سالم است. تکلیف تجهیز او چیست؟ غسل انجام شود یا تیمّم؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر امکان غسل دادن کامل نیست به مقداری که امکان دارد غسل داده شود و سپس تیمّم داده شود.

مشاهده کامل

اگر بدن میّت در میان غسل و یا بعد از غسل به وسیله خون یا نجاست دیگر ـ از خود او یا از خارج ـ نجس شود و یا اینکه از او بول، غائط و یا منی خارج گردد آیا اعاده غسل واجب است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اعاده غسل واجب نیست اگرچه اعاده مطابق احتیاط است، مخصوصاً اگر بول و یا منی در اثناء غسل خارج شود، بخصوص هنگام غسل به آب خالص.

مشاهده کامل

آیا می شود چند نفری علی البدل در جهت غسل میّت شرکت کنند مثلاً شخص اوّلی مباشرت خلیط سدر، شخص دوّم مباشرت خلیط کافور و شخص سوم مباشرت آب خالص نماید و همچنین آیا می شود یک غسل مثلاً در غسل خلیط سدر، یک نفر اقدام به غسل سر و گردن و شخص دوّم غسل سمت راست بدن و نفر سوم غسل سمت چپ میت نماید؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: هر دو مورد اشکال ندارد ولی تمامی افرادی که متصدی غسل هستند باید نیّت غسل نمایند و ترتیب هم حفظ شود.

مشاهده کامل
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن