درختواره استفتائات

بازکردن همه | بستن همه

لیست استفتائات

شخصی اهل شهر دیگری است و برای کار به تهران آمده و در منزل یکی از اقوام سُکنی گزیده است، و برای تهیّه غذا مقداری به صاحب خانه کمک می کند (مثلاً در حدّ نصف) لطفاً تکلیف فطریه در این مورد و همچنین در صورتی که کمتر یا بیشتر از سهم خود برای تهیّه غذا کمک کند بفرمائید؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر عرفاً مهمان بوده و سر سفره او می نشسته فطریه به عهده صاحبخانه است و احتیاط در اینگونه موارد اینست که خودش فطریّه را به صاحبخانه هدیه کند و صاحبخانه فطریه را بپردازد.

مشاهده کامل
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن