درختواره استفتائات

بازکردن همه | بستن همه

لیست استفتائات

آيا در شرايط فعلى جهان كه براى كشف حقيقت از طرفى مانند نظریه كارشناس، معاينه محلّى و… استفاده مى‏شود باز هم بايد قرعه استعمال شود يا خير؟ به عبارت ديگر آيا نظریه كارشناس، معاينه محلّى و امارات و… نيز مى‏تواند مرجّح محسوب شود تا نوبت به قرعه نرسد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر موارد مذكوره موجب علم و اطمينان گردد، نوبت به قرعه نمى‏رسد و مقدّم بر قرعه هستند

مشاهده کامل

آيا قرعه اصل است يا اماره يا دليل؟ (زيرا برخى از فقهاى عظام قائلند به اينكه قرعه غالباً مطابق واقع است پس اماره است و برخى آن را اصل مى‏دانند)

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: قرعه يك قاعده فقهيه است كه مستفاد از بعضى روايات است و در مواردی كه تعيين واقعى دارد، مانند اماره عمل مى‏كند ولى در آنجا كه تعيين واقعى ندارد و صرفا به قصد انجام وظيفه عملى و حل مشکل است، به صورت اصل عمل مى‏كند.

مشاهده کامل
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن