درختواره استفتائات

بازکردن همه | بستن همه

لیست استفتائات

شخصى اذان صبح روز چهارشنبه وارد قم شده قصد دارد تا غروب روز جمعه بماند و فكر مى‏كند ده روز نمى‏شود يك روز كه گذشت متوجّه شد كه از اوّل ورود تا جمعه ده روز مى‏شود حال نماز روز چهارشنبه را قصر خوانده، نمازهاى نه روز ديگر را چطور بخواند؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: در جائى كه وظيفه داشته نماز را تمام بخواند و قصر خوانده بايد نمازها را قضا كند و بعد از آن نيز كه متوجّه شد بايد نمازها را تمام بخواند.

مشاهده کامل

اگر كسى قصد اقامه كرد و نماز مغرب و عشاء را خواند و بعد از آن از قصد خود برگشت در اين زمان متوجّه شد كه يكى از اين دو نماز باطل بوده آيا بعد از اين، نمازها را تا زمانى كه در اين مكان مى‏ماند تمام بخواند يا خير؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: در اين صورت بايد نمازها را تا زمانى كه در آن مكان مى‏ماند شكسته بخواند و نماز مغرب و عشاء را دوباره شکسته بخواند.

مشاهده کامل

اگر مسافرى در محلّى قصد ده روز را نمود و نمازهاى چند روز را خواند و بعد از چند روز از قصد خود برگشت در اين هنگام متوجّه شد كه نمازهاى چند روز گذشته همه باطل بوده است چند روز باقيمانده را بايد تمام بخواند يا شكسته و نمازهاى قضا شده را تماماً قضا كند يا خير؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: بايد نمازها را به صورت شكسته، قضا كند و چند روز باقيمانده را هم شكسته بخواند اگرچه احتياط مستحبّ آن است كه هم شكسته و هم تمام قضا نمايد و در باقيمانده ايّام نيز تماماً و قصراً بخواند.

مشاهده کامل

ملوانى كه كارش صيد ماهى است گاهى وقت¬ها جهت صيد ماهى بيست روز به دريا سفر مى‏كند و اين سفر يكسره طول بكشد و در اين مدّت مشغول صيد ماهى در دريا مى‏باشد آيا اين بيست روز حكم توقف بيش از ده روز را دارد تا سفر بعد از آن شكسته شود يا خير؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: چون شغل او در سفر است پس هر چه بماند تفاوتى نمى‏كند و نماز تمام است و روزه را بايد بگيرد و آنچه را كه شنيده‏ايد اين است كه صياد اگر در وطن ده روز بماند نمازش شكسته مى‏شود ولى در سفر هر چه كه

مشاهده کامل

شخصى آگاه نبوده كه در اقامت عشره، وحدت محلّ شرط است لذا در حين قصد عشره در محلّ، قصدش اين بوده كه خارج از حدّ ترخص برود آن هم همه روزه بيش از دو ساعت رفت و آمد كند حال نمازهايى كه كامل خوانده و روزه‏هايى كه گرفته چه وضعيتى دارد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: بايد قضا كند.

مشاهده کامل

زنى كه در ايّام عادت وارد شهر مقدّس قم شده و چهار روز از ايّام عادتش باقى مانده و بنا دارد قصد ده روز كند، آيا بايد صبر كند تا پاك شود بعد قصد كند يا مى‏تواند قصد كند و چهار روز ايّام حيض را جزء ده روز قرار دهد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: مى‏تواند از ابتدای ورود قصد كند و چهار روز ايّام عادت را جزء ده روز قرار دهد.

مشاهده کامل

خانم مسافری در ایّام حیض، وارد شهری شده است و دو روز از ایّام عادتش باقی مانده است و بنا دارد جمعاً ده روز بماند؛ آیا می تواند قصد ده روز کند و بعد از پاک شدن، در روزهای باقیمانده، نماز تمام بخواند؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: قصد اقامت ده روز کند و نماز او تمام است.

مشاهده کامل
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن