درختواره استفتائات

بازکردن همه | بستن همه

لیست استفتائات

چنانچه از اهل کتاب مشروبات الکلی یا آلات قمار کشف شود آیا شرعا می توان حکم به نابود کردن آنها داد ؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: نابود کردن مشروبات الکلی اشکال ندارد، اما از بین بردن آلات قمار که خودشان استفاده می کنند جایز نیست مگر اینکه به صورت علنی در جامعه اسلامی استفاده شود و بر خلاف قوانین حکومت اسلامی باشد .

مشاهده کامل

آیا نشر و بازنشر تصویر آلات قمار و مصرف مشروبات الکلی در فضای مجازی مصداق نشر فساد و ریختن قبح و عادی سازی اعمال حرام در جامعه می باشد ؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: در این گونه موارد باید به عرف مردم مراجعه شود و می تواند مصداق اشاعه منکر و فساد و ریختن قبح و عادی سازی اعمال حرام هم باشد .

مشاهده کامل

آیا قمار از چیزهایی است که باید دو طرف در آن نقش داشته باشد یا بازی یک فرد برای خودش یا با خودش هم قمار است؟ همچنین آیا قصد قمار بازی هم در حرمت قمار نقش دارد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: ظاهراً قمار از چیزهایی است که دو طرفه میباشد و باید دو نفر در مقابل هم بازی کنند و همین که با آلات مخصوص قمار بازی کند، حتّی بدون شرط بندی حرام است، و همچنین بازی با هر وسیله ای با شرط بندی صدق قمار

مشاهده کامل

حکم بازی با آلات قمار از طریق کامپیوتر، در فروض زیر چگونه است؟ الف: با فرد دیگر که در همان مکان نشسته است یا از طریق اینترنت در ارتباط است؟ ب: با خود کامپیوتر و از طریق برنامه ای خاص بازی کند

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: الف) اگر بازی با فرد دیگر باشد مصداق قمار است. ب: در این فرض قمار نیست.

مشاهده کامل
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن