درختواره استفتائات

بازکردن همه | بستن همه

لیست استفتائات

شخصی فرزندی را که مجهول النّسب (لقیط) است برداشته و سرپرستی می کند. با توجّه به اینکه در شناسنامه هر دو توضیح داده می شود که این فرزند، فرزند حقیقی او نیست و یا کدگذاری می شود آیا جایز است که به نام خودش برای او شناسنامه بگیرد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر در شناسنامه، نشانه ای باشد که دلالت کند این بچّه نسبت نسبی با وی ندارد تا در مورد ارث و امثال آن، ایجاد شبهه نشود، اشکال ندارد؛ البتّه اگر پدر خوانده، در حال حیات، چیزی را به فرزند خوانده صلح کند و یا در

مشاهده کامل

آیا حاکم شرع یا نماینده او می تواند لقیط یا بچّه پرورشگاهی را به شخصی که بچّه را می خواهد بدهد و شرائطی را که به مصلحت کودک است (اعم از مسائل مالی و تربیتی و سرپرستی) به صورت شرط ضمن عقد یا شرط خارج لازم عقد بیان کرده و عقدی منعقد سازد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اشکال ندارد.

مشاهده کامل

شخصی لقیطی (طفل سرراهی) را سرپرستی می کند. در مواردی که نیاز به اجازه دارد اجازه را باید از حاکم شرع بگیرد یا می تواند از عدول مؤمنین هم اجازه بگیرد؟ باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: حاکم شرع مقدّم است. الف: در مواردی که شخصی سرپرستی لقیطی را به عهده دارد و باید اجازه از عدول مؤمنین بگیرد نحوه استیذان چگونه است؟ باید از چند نفر اجازه بگیرد؟ ب: آیا خود فرد با توجّه به اینکه مؤمن و عادل است و رعایت مصلحت لقیط و یتیم را می کند می تواند بالاصاله از طرف خود و یا بالولایه یا بالوکاله از طرف لقیط، عقدی را منعقد سازد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: الف: لازم نیست از چند نفر استیذان شود و اجازه از یک نفر مؤمن عادل کفایت می کند. ب: اگر مصداق مؤمن عادل است نظرش نافذ است.

مشاهده کامل

آیا فرد می تواند گنج را مالک شود یا طبق مقرّرات دولت، باید به دولت بدهد؟ ضمناً خمس آن برعهده چه کسی می باشد؟ همچنین اگر فردی مشارکت در یافتن گنج کند و سهمی را ببرد باید خمس بدهد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: از نظر شرعی گنجی که صاحب ملک در ملک خود پیدا می کند با شرائط آن، برای یابنده می باشد و طبق شرائط نصاب، باید خمس و زکات آن داده شود و اگر دولت قوانین خاصّی دارد به آن عمل شود و اگر به مشارکت

مشاهده کامل

چوپانى در بيابان اشيائى را پيدا كرده كه متعلّق به چند صد سال پيش است، با توجّه به تعريف لقطه وظيفه چيست؟ و آيا دولت مى‏تواند آنها را از او بگيرد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: در صورتى كه صدق گنج كند، دولت مى‏تواند آن را بگيرد چون جزء انفال است ولى در غير اين صورت مال يابنده است.

مشاهده کامل

شخصى چهار عدد گوسفند را پيدا كرده بعد از مدّتها اعلان، صاحب آن پيدا نشده در اين مدّت هم گوسفندان نما داشته و هم اين شخص خرج¬هاى زيادى را متحمّل شده با توجّه به اين كه قيمت گوسفندان هم با روز اوّل تفاوت بسيارى كرده تكليف چيست؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: مخارجى كه متحمّل شده است را مى‏تواند از نماى آن خارج كند و بقيّه را به حاكم شرع بدهد.

مشاهده کامل

مردم جهت شستشو، فرش ها را اعم از ماشینی و دستبافت به مراکز قالیشوئی تحویل می دهند که در رسید قالیشویی ها قید شده از زمان تحویل فرش تا مدت حداکثر چهار ماه مسئولیت نگهداری بعهده قالیشویی می باشد بعد از آن هیچ گونه مسئولیتی بعهده ما نمی باشد. چون بعضی از صاحبان قالی ها فراموش می کنند یا مهاجرت به شهر دیگر یا فوت می کنند یا کسی مراجعه نمی کند لذا برای ما نگهداری و حفظ آنها مشکل و هزینه بر می دارد و ما نا امید از مراجعه آنها می شویم، آیا می توانیم این فرشها را به مؤسسات خیریه یا به افراد نیازمند غیر سید بدهیم وشرط ضمانت کنیم یا نه؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: در صورتیکه از مراجعه صاحب آن مأیوس گردیده اید، اینگونه اموال مصداق مجهول المالک است و لذا باید به حاکم شرع تحویل شود و یا با اجازه ایشان به افراد نیازمند داده شود

مشاهده کامل
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن