درختواره استفتائات

بازکردن همه | بستن همه

لیست استفتائات

فردی که سابقاً اقدام به کپی از سی دی کرده، آیا الان ضامن است؟ وظیفه او چیست؟ در این مسأله آیا تفاوتی بین کسی که می دانسته و کسی نمی دانسته است، وجود دارد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر با منع صاحب سی دی و یا شکستن قفل این تکثیر را انجام داده، ضامن است و در ضمان تفاوتی بین علم و عدم علم او نمی باشد.

مشاهده کامل

آیا خرید سی دی که فرد دیگری آنها را کپی نموده جایز است؟ تکثیر و کپی از نرم افزاری که فرد دیگری ابتدا قفل آن را شکسته است چطور؟ استفاده از نرم افزارهایی که توسط فرد دیگری قفل آن را شکسته و رایت شده و الان از طرفی به دست ما رسیده است چطور؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: خرید سی دی که دیگری آن را تکثیر کرده و یا قفل آنرا شکسته و رایت کرده، اشکال ندارد لکن کسی که قفل را شکسته استف ضامن خسارت صاحب سی دی می باشد.

مشاهده کامل

اگر در ضمن معامله نرم افزار، فروشنده (تولید کننده اصلی) تکثیر و کپی نکردن را شرط نماید یا عقد را مبتنی به آن قرار دهد. حکم تکثیر آن چیست؟ آیا نوشتن این شرط در ابتدای این برنامه ها کفایت می کند، یا باید لفظاً و به هنگام فروش گفته شود؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: تکثیر آن با این فرض جایز نیست و نوشتن بر روی برنامه کفایت می کند.

مشاهده کامل

برخی سایت¬ها برنامه های هنری مختلف را به طور رایگان برای دانلود در سایت خود قرار می دهند. آیا می توانیم این برنامه ها را دریافت کنیم و به صورت یک بسته لوح فشرده طراحی کنیم و برای فروش در اختیار مردم قرار دهیم؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر از طرف سایت ارائه دهنده آن و یا صاحب اثر منعی نشده باشد، مانعی ندارد.

مشاهده کامل
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن