درختواره استفتائات

بازکردن همه | بستن همه

لیست استفتائات

آیا مواد مخدر و تجهیزات دریافت از ماهواره دارای مالیت شرعی می باشند؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: تجهیزات دریافت ماهواره دارای مالیّت می باشد چرا که ماهواره از وسایلی است که هم دارای منافع حلال و هم دارای منافع حرام است ومواد مخدر اگر از نوعی باشد که عرفاً دارای منافع حلال باشد (همانند تریاک برای برخی بیماران و یا برخی داروها)

مشاهده کامل

با توجه به اینکه مدارهای ماهواره ای در سازمانی معین به کشورها اختصاص می یابد که بعد از این اختصاص، آن کشور می تواند ماهواره های خود اعم از ساخته، خریده یا استیجاری را در آن مدارها قرار دهد؛ بفرمایید: الف) حق استفاده یک کشور از این مدارها به نحو مالکیت است یا حق انتفاع؟ ب) آیا اجاره یا وقف آن ها توسط این کشورها ممکن است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: الف) بستگی به نحوه قرارداد دارد و هر دو عنوان می تواند صدق کند. ب) اگر مالک آن شده باشند و در قرارداد منعقده آن را خریداری کرده باشند، وقف و اجاره هم مانعی ندارد.

مشاهده کامل

تماشا و باز بینی فیلم های ماهواره ای (که ممکن است دارای صحنه های مستهجن نیز باشد) یا فیلم های تولید شده در شرکت های تولید فیلم تحت مالکیت غیر مسلمانان برای کارشناسی، تحلیل، سانسور و تدوین مجدد چه حکمی دارد؟ آیا از موارد ضرورت تلقی می شود؟ و آیا خرید، آرشیو و نگهداری چنین فیلم هایی جایز است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: تماشا و باز بینی اینگونه فیلمها به مقدار ضرورت شرعی مانعی ندارد ولی باید از افراد متأهل و دارای سن کامل که کمتر دچار گمراهی می شوند، استفاده شود.و خرید و نگهداری آنها به مقدار ضرورت و با هدف بازبینی مانعی ندارد و بعد از

مشاهده کامل
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن