درختواره استفتائات

بازکردن همه | بستن همه

لیست استفتائات

در صورتی که مردی در حال طلاق غیابی باشد و به شخص دیگری که از حال زن (از لحظ زمان حیض و موارد آن) با اطلاع است وکالت دهد که از طرف آن مرد او را طلاق دهد آیا این نوع طلاق نزد شارع مقبول است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: وکالت صحیح است و در صورتی که شرائط آن رعایت شود، طلاق واقع می شود.

مشاهده کامل
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن