درختواره استفتائات

بازکردن همه | بستن همه

لیست استفتائات

در بعضی از مجالس ترحیم دیده می شود وقتی میّت را غسل داده و اقوام دور او جمع می شوند گفته می شود اشک فرزندانش روی صورت میّت ریخته نشود چون باعث نیاز میّت به غسل مجدّد می شود، با این گونه مسائل چگونه باید برخورد کرد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: باید برای مردم بازگو کرد که اینگونه مسائل نادرست است و جزء شرع مقدّس نیست.

مشاهده کامل

در غسل میت اگر مماثل پیدا نشود، محارم بنابر نظر بعضی از فقهاء عظام من وراء الثیاب(از پشت لباس) میت را غسل می دهند حال با اینکه بدن میت نجس است و با آب ریختن بر روی میت، لباس او هم نجس می شود آیا لباس میت بعد از هربار شستن باید فشار داده شود تا غساله آن جدا گردد یا این مورد از مواردی که مااخرجه الدلیل است و نیاز به عصرو فشار نمی باشد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: نیاز به فشار دادن و عصر نیست.

مشاهده کامل

اگر کسی سهواً میت را ابتدا با آب کافور، سپس با آب سدر غسل دهد و بعد از دفن متوجه اشتباهش شود، آیا باید نبش قبر کنند و غسل را صحیحاً انجام دهند یا خیر؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: نبش قبر مانعی ندارد و باید غسل صحیحاً داده شود مگر آنکه بدن از هم پاشیده باشد و یا موجب هتک حرمت باشد که نبش قبر انجام نشود.

مشاهده کامل
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن