درختواره استفتائات

بازکردن همه | بستن همه

لیست استفتائات

اگر كسى بميرد، رفتن به منزل او براى فاتحه خواندن در حالى كه بچّه‏هاى او نابالغ هستند، چه حكمى دارد و بر فرض عدم جواز توقّف، اگر تسليت گويندگان بعوض مقدار توقّف پولى را به يتيمان بدهند آيا توقّف جايز است؟ و حكم افرادى كه به منزل او جهت حفظ جان و مال مى‏روند، چگونه است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: رفتن به خانه يتيمان در غير حالت ضرورت بدون جبران كردن آن به دادن چيزى براى غير مادر، خالى از اشكال نيست خصوصاً اگر مستلزم اضرار به مال آنها باشد ولى اگر ضرورت اقتضاء كند مادر آنها و يا كسى كه حفاظت آنها را به

مشاهده کامل

پدرى فوت مى‏كند كه چهار فرزند اعمّ از سه پسر كه هر سه صغيرند و يك دختر دارد و زن متوفّى هم ارث‏بر اوست منزل مسكونى‏اى دارد كه بعد از چند سال به وسیله برادران تخريب مى‏شود و برادران و مادر جهت ساختمان منزل كمك¬هاى متفاوتى مى‏كنند و مقدارى هم پدر پول نقد دارد كه توسط قيّم شرعى و قانونى بچّه‏ها خرج جهيزيّه خواهر مى‏گردد و حال آن كه پسرها در آن زمان صغير بوده‏اند بفرمائيد وضعيت ارث و نحوه مالكيّت ساختمان جديد البناء چگونه است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: تمامى ورثه از خانه قديمى به نسبت سهمشان ارث مى‏برند و مادر از ساختمان خانه قديمى ارث مى‏برد كه بايد قيمت يك هشتم ساختمان قديمى محاسبه شود و به او داده شود و امّا بعد از تخريب و ساخته شدن خانه جديد هر كدام از

مشاهده کامل
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن