درختواره استفتائات

بازکردن همه | بستن همه

لیست استفتائات

کسی که می خواهد تبرعا از طرف دیگران روزه نیابتی بگیرد اگر خودش قصد قربت کند و بعد از اذان مغرب ثواب روزه را به آنها هدیه کند کافی است یا نیّت دیگری لازم است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر مراد این است که بجای روزه ای که به عهده میت است حساب شود باید از ابتدا به نیابت از او نیت کند، و اگر مراد این است که ثواب روزه برای دیگران باشد، کفایت می کند.

مشاهده کامل

با توجّه به این که افراد غالباً مبنای سن را ماه¬های خورشیدی قرار می دهند اگر در ماه رمضان به سنّ بلوغ برسد و نداند که بالغ شده و روزه بر او واجب است تکلیف روزه هایی را که نگرفته، چیست؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: ملاک در بلوغ ماه¬های قمری است و اگر شکّ در بلوغ دارد باید تحقیق کند تا وضعیّت بلوغ او مشخص شود و اگر مسئله را نمیدانسته است صرفا قضای روزه بر او واجب است مگر جاهل مقصّر بوده باشد و عمدا سهل انگاری در یادگیری

مشاهده کامل
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن