درختواره استفتائات

بازکردن همه | بستن همه

لیست استفتائات

آیا در ضمانت، بعد از ضامن شدن، بدهی بدهکار به ذمّه ضامن منتقل می شود و ذمّه بدهکار پاک می شود؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: آنچه که امروزه در موضوع ضمانت عملاً اجرا می شود، تعهد به ضمانت است به این معنا که اگر بدهکار نتوانست بدهی را بپردازد، ضامن آن را پرداخت کند گرچه معنای اصلی ضمان همان است که در سئوال بیان گردید.

مشاهده کامل

آیا تعهد یک جانبه الزام آور است (مثلاً شخصی متعهد می شود که مدرسه یا مسجدی را بنا کند) و آیا بین قبول یا عدم قبول متعهد له نسبت به تعهد مزبور تفاوت وجود دارد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: تعهد ابتدایی الزام آور نیست گرچه عمل به تعهد نیکوست و فرقی بین قبول و عدم قبول متعهد له نیست.

مشاهده کامل
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن