درختواره استفتائات

بازکردن همه | بستن همه

لیست استفتائات

اگر نمازگزار در حال نماز موبایل را خاموش کند آیا نماز او باطل می شود؟ در بعضی اوقات، لازمه این کار خارج کردن آن از جیب و باز و بسته کردن دستگاه موبایل می باشد.

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر این کار موجب بر هم خوردن حالت نمازگزار و یا موجب انجام فعل زیاد نشود، اشکالی ندارد.

مشاهده کامل

بعضی از نمازهای مستحبّی، کیفیّتی خاص دارند. بنده گاهی اوقات از روی عادت، سوره دیگری غیر از آنچه در روایات برای آن نماز آمده را می خوانم نمازی که خوانده ام چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: نماز را به همان صورتی باید خواند که در دستور وارد شده است، و چنانچه بتواند آن را تدارک کند گر چه موجب زیاد شدن رکن شود باید سوره دستور داده شده را بخواند و الا آن نماز خاص بحساب نمی آید گر چه اصل

مشاهده کامل

آیا استفاده از عطر غصبی و همچنین استفاده از عطر مباح به جهت ریا و یا امور شهوانی باعث بطلان نماز می شود؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر رطوبت عطر مغصوب از بین برود نماز خواندن با آن اشکال ندارد ولو آنکه رایحه او باقی باشد؛ و نماز خواندن با عطر غیر غصبی حتّی اگر عطر را جهت ریا و یا امور شهوانی استعمال کرده باشد موجب بطلان نماز نمی شود.

مشاهده کامل

نمازگزار پیر و بیماری که نمی تواند قیام و سجود معمولی داشته باشد، آیا می تواند در حالی که روی صندلی نشسته است و شش عضو از مساجد هفتگانه اش روی زمین نیست با یک دست، مهر را روی پیشانی بگذارد و دست دیگر خود آزاد بگذارد و نماز بخواند؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر غیر از این صورت برای او امکان ندارد به همین نحو نماز او صحیح است.

مشاهده کامل
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن