درختواره استفتائات

بازکردن همه | بستن همه

لیست استفتائات

اگر در هنگام اعتکاف واجب، سهواً یا عمداً جماع کند در مورد قضا یا اعاده اعتکاف تکلیف چیست؟ اگر اعتکاف مستحب باشد حکم چگونه است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر اعتکاف واجب را با جماع فاسد کند ولو آنکه در شب باشد کفّاره بر او واجب است و در اعتکاف مستحب هم اگر قبل از آنکه دست از اعتکاف بکشد جماع نماید بنابر احتیاط واجب کفّاره واجب می شود.

مشاهده کامل

اگر معتکف در معامله پول ندهد و نسیه بخرد یا نسیه بفروشد و یا برای معامله نایب بگیرد و یا پول را به دست خود فروشنده ندهد، یا مستقیماً از دست خریدار نگیرد چه حکمی پیدا می کند؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: معامله فرد معتکف در حال اعتکاف حرام است ولی اگر نایب بگیرد اشکال ندارد.

مشاهده کامل
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن